Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 28 Hora: Nomenaments

Vocabulari

Quin dia?
Quel jour?
Quin mes?
Quel mois?
Quan?
Quand?
Quan és la cita?
Quand avez-vous rendez-vous?
Despiértame a les 8
Réveillez-moi à huit heures
Després
Après
Podem parlar d'això demà?
Pouvons-nous en parler demain?
Sempre
Toujours
Abans
Avant
D'hora
Tôt
Més tard
Plus tard
Moltes vegades
Souvent
Mai
Jamais
Ara
Maintenant
Un cop
Une fois
De vegades
Parfois
Aviat
Bientôt