Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 27 Temps: Quina hora és?

Vocabulari

Quina hora és?
Quelle heure est-il?
A quina hora?
À quelle heure?
És 1:00
Il est une heure
És 9:45
Il est neuf heures quarante-cinq
A les 9:00
À neuf heures
A les 4:00
À quatre heures
Migdia
Midi
Mitjanit
Minuit
Demà
Matin (le)
Tarda
Après-midi (le)
Tarda
Soir (le)
Nit
Nuit (la)