Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 25 Temps: Mesos de l'any

Vocabulari

Els mesos de l'any
Les mois de l’année
Gener
Janvier
Febrer
Février
Març
Mars
Abril
Avril
Maig
Mai
Juny
Juin
Juliol
Juillet
Agost
Août
Setembre
Septembre
Octubre
Octobre
Novembre
Novembre
Desembre
Décembre