Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 24 Temps: Dies de la setmana

Vocabulari

Els dies de la setmana
Les jours de la semaine
Dilluns
Lundi
Dimarts
Mardi
Dimecres
Mercredi
Dijous
Jeudi
Divendres
Vendredi
Dissabte
Samedi
Diumenge
Dimanche
Ahir
Hier
Avui
Aujourd’hui
Demà
Demain