Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 21 Persones: relacions familiars

Vocabulari

Madrastra
Belle-mère (la)
Padrastre
Beau-père (le)
Germanastra
Demi-sœur (la)
Germanastre
Demi-frère (le)
Sogre
Beau-père (le)
Sogra
Belle-mère (la)
Cunyat
Beau-frère (le)
Cunyada
Belle-sœur (la)
Qui és ella?
Qui est-elle?
Aquest és la teva mare?
Est-ce votre mère?
Qui és el teu pare?
Qui est votre père?
És vostè parent?
Êtes-vous parents?
Quants anys tens?
Quel âge avez-vous?
Quants anys té la teva germana?
Quel âge a votre sœur?