Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 18 Instruccions: On?

Vocabulari

Darrere d'
Derrière
Davant d'
Devant
Al costat de
À côté de
La primera porta a la dreta
Première porte à droite
Al semàfor, giri a la dreta 4
Tournez à droite au quatrième feu tricolore
Em entens?
Me comprenez-vous?
Nord
Direction Nord
Oest
Direction Ouest
Sud
Direction Sud
Orient
Direction Est
A la dreta
À droite
A l'esquerra
À gauche
Hi ha un ascensor?
Y a-t-il un ascenseur?
On són les escales?
Où est l’escalier?
En quina direcció?
Dans quelle direction?
La segona porta a l'esquerra
Deuxième porte à gauche
A la tornada de cantonada a l'esquerra
Au coin, tournez à gauche