Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 17 Instruccions: Al final del passadís

Vocabulari

Tot dret
Tout droit
A la part de darrere
À l’arrière
Per al front
À l’avant
Dins
À l’intérieur
Fora
À l’extérieur
Aquí
Ici
Hi
Al llarg de la paret
Le long du mur
Prop
Près
Al voltant de la cantonada
Au coin de la rue
Lluny
Loin
Al taulell
Au bureau
En la línia
Dans la file
A baix
En bas
Amunt
En haut
Al final del passadís
Au bout du couloir