Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 16 Instruccions: Vine aquí

Vocabulari

Només un moment
Un moment
Esperi aquí
Attendez ici
Segueix-me
Suivez-moi
Ella t'ajudarà
Elle va vous aider
Entrada
Entrez
Seure
Asseyez-vous
Vine aquí
Venez ici
Muéstrenme
Montrez-moi