Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 9 Inici: Expressions

Vocabulari

A propòsit
À propos
Almenys
Au moins
Finalment
Enfin
No obstant això
Cependant
Per tant
Par conséquent
No es preocupi
Ne vous inquiétez pas
Això depèn
Ça dépend
Em sap greu
Je suis désolé
Ara mateix
Tout de suite
No sé
Je ne sais pas
Com aquest
Comme ceci