Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 8 Inici: Per exemple

Vocabulari

D'
De
Per
Pour
Dels
Du
Si
Si
Des
Depuis
Encara
Bien que
El nostre
Notre
Entre
Entre
Potser
Peut-être
En
Sur
Per exemple
Par exemple