Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 7 Inici: Jo sóc

Vocabulari

Jo sóc
Je suis
És
Est
I
Et
Perquè
Parce que
Sinó
Mais
O
Ou
En
Dans
Sense
Sans
En
À