Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 6 Inici: preguntes curtes

Vocabulari

Quan?
Quand?
On?
Où?
Quin?
Lequel?
Qui?
Qui?
De qui?
À qui?
Per què?
Pourquoi?
Què?
Quoi?
Com?
Comment?
Quant de temps?
Combien de temps?
Quant?
Combien?
Té?
Avez-vous?
A qui?
À qui?
Amb què?
Avec quoi?