Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 4 Inici: Per favor i gràcies

Vocabulari

Complaure
S’il vous plaît
Gràcies
Merci
De res
Je vous en prie
Déu et beneeixi (després d'un esternut)
À vos souhaits
Per molts anys
Bon anniversaire
Felicitats
Félicitations
Bona sort
Bonne chance
Quin és el seu nom?
Comment vous appelez-vous?
El meu nom és Maria
Je m’appelle Marie
Perdó, no he sentit el seu nom
Pardon, je n’ai pas compris votre nom
Encantat de conèixer
Enchanté
D'on ets?
D’où venez-vous?
Jo sóc de Nova York
Je viens de New York