Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Francès :: lliçó 3 Començar: Parli més lent

Vocabulari

Parli poc a poc
Parlez lentement
No ho entenc
Je ne comprends pas
Ho entens?
Vous comprenez?
Segur
Oui, bien sûr
Repetiu, si us plau
Répétez, s’il vous plaît
Una altra vegada
Encore
Paraula per paraula
Mot à mot
A poc a poc
Lentement
Com es diu?
Comment dit-on?
Què significa això?
Qu’est-ce que ça veut dire?
Què li vas dir?
Qu’avez-vous dit?
Té una pregunta?
Avez-vous des questions?