Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 96 Doctor: Com obtenir ajuda

Vocabulari

Prengui dues pastilles al dia
Ich nehme zwei Tabletten täglich
Està la infermera?
Sind Sie der Krankenpfleger?
És de debò?
Ist es etwas Ernstes?
No sé el que tinc
Ich weiß nicht, was ich habe
He perdut les meves ulleres
Ich habe meine Brille verloren
Pot reemplaçar immediatament?
Kann ich sofort eine neue haben?
Necessito una recepta mèdica?
Brauche ich ein Rezept?
Hi ha una farmàcia a prop?
Gibt es in der Nähe eine Apotheke?
Necessito alguna cosa per al refredat
Ich brauche etwas gegen Erkältung
Gràcies per la seva ajuda
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Quant li dec?
Was schulde ich Ihnen?