Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 94 Metge: Lesió

Vocabulari

Té febre?
Haben Sie Fieber?
Sí, tinc una febre
Ja, ich habe Fieber
He tingut febre des d'ahir
Ich habe seit gestern Fieber
Podria vostè si us plau truqui a un metge?
Können Sie bitte einen Arzt rufen?
Quan el metge ve?
Wann kommt der Arzt?
Em fa mal el peu
Mein Fuß tut weh
Vaig caure
Ich bin gefallen
Vaig tenir un accident
Ich hatte einen Unfall
Crec que es va trencar
Ich glaube, ich habe es gebrochen
Repòs en llit
Bettruhe (die)
Calefacció pad
Heizkissen (das)
Borsa de gel
Eisbeutel (der)
Honda
Schlaufe (die)
Cal un repartiment
Sie brauchen einen Gipsverband