Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 93 Doctor: Sick

Vocabulari

He de veure un metge
Ich brauche einen Arzt
El doctor està a l'oficina?
Ist der Arzt anwesend?
No em sento bé
Ich fühle mich nicht gut
Estic malalt
Ich bin krank
Tinc un mal de panxa
Ich habe Magenschmerzen
Tinc un mal de cap
Ich habe Kopfschmerzen
He de establir
Ich muss mich hinlegen
Em fa mal el coll
Ich habe Halsschmerzen
Sento nàusees
Mir ist schwindelig
Tinc una al · lèrgia
Ich habe eine Allergie
Tinc diarrea
Ich habe Durchfall
Estic marejat
Mir ist schwindelig
Tinc una migranya
Ich habe Migräne