Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 53 A la ciutat: Al carrer

Vocabulari

Carrer
Straße (die)
Intersecció
Kreuzung (die)
Signe trànsit
Verkehrsschild (das)
Cantonada
Ecke (die)
Streetlight
Straßenlampe (die)
Semàfor
Ampel (die)
Vianants
Fußgänger (der)
Avinguda
Straße (die)
Pas de vianants
Zebrastreifen (der)
Vorera
Bürgersteig (der)
Banys
Toiletten (die)
Bany
Toilette (die)