Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 35 Oposats: Vell / nou

Vocabulari

Vell
Alt
Nou
Neu
Aspre
Rau
Alise
Glatt
Espessor
Dick
Delgado
Dünn
Fred (clima)
Kalt
Hot (temps)
Heiß
Tots
Alle
Cap
Keine
Abans
Vor
Després
Nach