Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 25 Temps: Mesos de l'any

Vocabulari

Els mesos de l'any
Die Monate des Jahres
Gener
Januar
Febrer
Februar
Març
März
Abril
April
Maig
Mai
Juny
Juni
Juliol
Juli
Agost
August
Setembre
September
Octubre
Oktober
Novembre
November
Desembre
Dezember