Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 23 Gent: Amics

Vocabulari

Veí
Nachbar (der)
Veí
Nachbarin (die)
Amic
Freund (der)
Companya
Freundin (die)
Està vostè casat?
Sind Sie verheiratet?
Quant de temps fa casats?
Wie lange sind Sie schon verheiratet?
¿Ella és la teva núvia?
Ist das Ihre Freundin?
És el teu nòvio?
Ist das Ihr Freund?