Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 21 Persones: relacions familiars

Vocabulari

Madrastra
Stiefmutter (die)
Padrastre
Stiefvater (der)
Germanastra
Stiefschwester (die)
Germanastre
Stiefbruder (der)
Sogre
Schwiegervater (der)
Sogra
Schwiegermutter (die)
Cunyat
Schwager (der)
Cunyada
Schwägerin (die)
Qui és ella?
Wer ist das?
Aquest és la teva mare?
Ist das Ihre Mutter?
Qui és el teu pare?
Wer ist Ihr Vater?
És vostè parent?
Sind Sie verwandt?
Quants anys tens?
Wie alt sind Sie?
Quants anys té la teva germana?
Wie alt ist Ihre Schwester?