Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 16 Instruccions: Vine aquí

Vocabulari

Només un moment
Einen Augenblick
Esperi aquí
Warten Sie hier
Segueix-me
Folgen Sie mir
Ella t'ajudarà
Sie wird Ihnen helfen
Entrada
Kommen Sie rein
Seure
Setzen Sie sich
Vine aquí
Kommen Sie her
Muéstrenme
Zeigen Sie es mir