Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 8 Inici: Per exemple

Vocabulari

D'
Von
Per
Für
Dels
Von den
Si
Wenn
Des
Seit
Encara
Obwohl
Entre
Zwischen
Potser
Vielleicht
En
Am
Per exemple
Zum Beispiel