Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 7 Inici: Jo sóc

Vocabulari

Jo sóc
Ich bin
És
Ist
I
Und
Perquè
Weil
Sinó
Aber
O
Oder
En
In
Sense
Ohne
En
Am