Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 5 Inici: Pronoms

Vocabulari

Jo
Ich
Vostè
Du
Vostè
Sie
Ell
Er
Ella
Sie
Nosaltres
Wir
Vostè
Ihr
Ells
Sie
La meva
Mein
La seva
Dein
La seva
Sein
Ella
Ihr
Aquesta
Diese
Que
Jene
Aquests
Diese
Aquells
Jene