Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Alemany :: lliçó 3 Començar: Parli més lent

Vocabulari

Parli poc a poc
Sprechen Sie bitte langsam
No ho entenc
Ich verstehe nicht
Ho entens?
Verstehen Sie mich?
Segur
Sicher
Repetiu, si us plau
Wiederholen Sie das bitte
Una altra vegada
Noch mal
Paraula per paraula
Wort für Wort
A poc a poc
Langsam
Com es diu?
Wie sagt man?
Què significa això?
Was bedeutet das?
Què li vas dir?
Was haben Sie gesagt?
Té una pregunta?
Haben Sie eine Frage?