Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 102 Ocupació: A la recerca de treball

Vocabulari

Té un permís de treball?
Heeft u een werkvergunning?
Tinc un permís de treball
Ik heb een werkvergunning
Jo no tinc un permís de treball
Ik heb geen werkvergunning
Quan pot començar?
Wanneer kun je beginnen?
Puc pagar deu dòlars per hora
Ik betaal tien dollar per uur
Jo et pagaré la setmana
Ik betaal je wekelijks
Per mes
Per maand
Ser aquí a les 8:00 AM
Je moet om acht uur aanwezig zijn
Treball acaba a les 4:30
Werk eindigt om half vijf
Vostè té dissabtes i diumenges lliures
Je hebt zaterdag en zondag vrij
S'ha de fer servir un uniforme
Je zal een uniform dragen
Vostè li agrada
Zo doe je dat