Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 98 Oficina: Subministraments

Vocabulari

On són les tisores?
Waar is de schaar?
Maquineta
Potlood slijper
Clip
Paperclip
Necessito una ploma
Ik heb een pen nodig
Bloc de notes
Schrijfblok
Regla
Liniaal
Sobre
Envelop
Segell
Postzegel
Cola
Lijm
Goma d'esborrar
Gum