Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 93 Doctor: Sick

Vocabulari

He de veure un metge
Ik moet een dokter zien
El doctor està a l'oficina?
Is de docter aanwezig?
No em sento bé
Ik voel me niet goed
Estic malalt
Ik ben ziek
Tinc un mal de panxa
Ik heb buikpijn
Tinc un mal de cap
Ik heb hoofdpijn
He de establir
Ik moet gaan liggen
Em fa mal el coll
Mijn keel doet pijn
Sento nàusees
Ik ben misselijk
Tinc una al · lèrgia
Ik heb een allergie
Tinc diarrea
Ik heb diarre
Estic marejat
Ik ben duizelig
Tinc una migranya
Ik heb een migraine