Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 88 Vacances: Les activitats bàsiques

Vocabulari

M'agrada jugar a les dames
Ik hou van dammen
Vull jugar a les cartes
Ik wil kaarten
No m'agrada jugar als escacs
Ik hou niet van schaken
No cal anar al restaurant
Ik hoef niet naar het restaurant
M'agrada volar un estel
Ik hou van vliegeren
No m'agrada el muntanyisme
Ik hou niet van berg beklimmen
M'agrada anar en bicicleta
Ik hou van fietsen
No vull jugar als videojocs
Ik hou niet van video spelletjes spelen
M'agrada ballar
Ik hou van dansen
M'agrada jugar
Ik hou van spelen
He de tornar a casa
Ik moet terug naar huis
He d'anar a dormir
Ik moet gaan slapen
M'agrada escriure poemes
Ik hou van gedichten schrijven