Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 84 Platja: Compte amb la ressaca

Vocabulari

Hi ha un socorrista?
Is er een strandmeester?
En quin horari?
Tijdens welke tijden?
És segur per als nens?
Is het veilig voor kinderen?
És segur nedar aquí?
Is het veilig hier te zwemmen?
Es pot nedar aquí?
Kunnen we hier zwemmen?
És l'aigua freda?
Is het water koud?
Podem bussejar aquí sense perill?
Kunnen we hier duiken zonder gevaar?
Hi ha una ressaca perillosa?
Is er een gevaarlijke onderstroom?
A quina hora és la marea alta?
Hoe laat is het vloed?
A quina hora és la marea baixa?
Hoe laat is het eb?
Hi ha un corrent fort?
Is er een sterke stroming?
Com arribar a l'illa?
Hoe kom ik bij het eiland?
Hi ha un vaixell que pot portar allà?
Is er een boot die ons ernaar toe kan nemen?