Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 53 A la ciutat: Al carrer

Vocabulari

Carrer
Straat
Intersecció
Kruispunt
Signe trànsit
Verkeersbord
Cantonada
Hoek
Streetlight
Straatlantaarn
Semàfor
Stoplicht
Vianants
Voetganger
Avinguda
Hoofdstraat
Pas de vianants
Oversteekplaats
Vorera
Stoep
Banys
Toiletten
Bany
Badkamer