Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 35 Oposats: Vell / nou

Vocabulari

Vell
Oud
Nou
Nieuw
Aspre
Ruig
Alise
Glad
Espessor
Dik
Delgado
Dun
Fred (clima)
Koud
Hot (temps)
Warm
Tots
Alles
Cap
Niets
Abans
Voor
Després
Na