Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 34 Oposats: Més / menys

Vocabulari

Més
Meer
Menys
Minder
Corregir
Juist
Incorrecte
Onjuist
Feliç
Blij
Trist
Verdrietig
Netejar
Schoon
Brut
Vies
Viu
Levend
Mort
Dood
Tarda
Laat
D'hora
Vroeg