Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 33 Oposats: Lent / ràpid

Vocabulari

A poc a poc
Langzaam
Ràpid
Snel
Buit
Leeg
Complet
Vol
Bastant
Mooi
Lleig
Lelijk
Ruidoso
Luidruchtig
Tranquil
Stil
Fort
Sterk
Feble
Zwak
Veritat
Waarheid
Mentir
Leugen
Dur
Hard
Suau
Zacht