Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 31 Oposats: fàcil / difícil

Vocabulari

Fàcil
Makkelijk
Difícil
Moeilijk
Mateix
Zelfde
Diferent
Anders
Jale
Trekken
Empenta
Duwen
Pocs
Weinig
Molts
Veel
Llarg
Lang
Curt
Kort
Res
Niets
Una cosa
Iets