Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 28 Hora: Nomenaments

Vocabulari

Quin dia?
Welke dag?
Quin mes?
Welke maand?
Quan?
Wanneer?
Quan és la cita?
Hoe laat is jouw afspraak?
Despiértame a les 8
Maak me wakker om 8 uur
Després
Naderhand
Podem parlar d'això demà?
Kunnen wij er morgen over praten?
Sempre
Altijd
Abans
Voordat
D'hora
Vroeg
Més tard
Later
Moltes vegades
Vele malen
Mai
Nooit
Ara
Nu
Un cop
Eens
De vegades
Soms
Aviat
Gauw