Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 27 Temps: Quina hora és?

Vocabulari

Quina hora és?
Hoe laat is het?
A quina hora?
Hoe laat?
És 1:00
Het is één uur
És 9:45
Het is kwart voor tien
A les 9:00
Om negen uur
A les 4:00
Om vier uur
Migdia
Middag
Mitjanit
Middernacht
Demà
Morgen
Tarda
Middag
Tarda
Avond
Nit
Nacht