Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 24 Temps: Dies de la setmana

Vocabulari

Els dies de la setmana
De dagen van de week
Dilluns
Maandag
Dimarts
Dinsdag
Dimecres
Woensdag
Dijous
Donderdag
Divendres
Vrijdag
Dissabte
Zaterdag
Diumenge
Zondag
Ahir
Gisteren
Avui
Vandaag
Demà
Morgen