Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 21 Persones: relacions familiars

Vocabulari

Madrastra
Stiefmoeder
Padrastre
Stiefvader
Germanastra
Stiefzus
Germanastre
Stiefbroer
Sogre
Schoonvader
Sogra
Schoonmoeder
Cunyat
Zwager
Cunyada
Schoonzus
Qui és ella?
Wie is zij?
Aquest és la teva mare?
Is dit jouw moeder?
Qui és el teu pare?
Wie is jouw vader?
És vostè parent?
Zijn jullie in verband?
Quants anys tens?
Hoe oud ben je?
Quants anys té la teva germana?
Hoe oud is je zus?