Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 20 Gent: Membres de la família

Vocabulari

Persones
Mensen
Mare
Moeder
Pare
Vader
Germà
Broer
Germana
Zus
Fill
Zoon
Filla
Dochter
Sobrino
Neef
Neboda
Nicht
Avi
Opa
Àvia
Oma