Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 18 Instruccions: On?

Vocabulari

Darrere d'
Achter de
Davant d'
Voor de
Al costat de
Naast
La primera porta a la dreta
Eerste deur aan de rechter kant
Al semàfor, giri a la dreta 4
Bij het vierde stoplicht naar rechts
Em entens?
Begrijp je me?
Nord
Noord
Oest
West
Sud
Zuid
Orient
Oost
A la dreta
Naar rechts
A l'esquerra
Naar links
Hi ha un ascensor?
Is er een lift?
On són les escales?
Waar is de trap?
En quina direcció?
In welke richting?
La segona porta a l'esquerra
Tweede deur aan de linker kant
A la tornada de cantonada a l'esquerra
Bij de hoek naar links