Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 17 Instruccions: Al final del passadís

Vocabulari

Tot dret
Rechtdoor
A la part de darrere
Achteraan
Per al front
Vooraan
Dins
Binnen
Fora
Buiten
Aquí
Hier
Hi
Daar
Al llarg de la paret
Langs de muur
Prop
Dichtbij
Al voltant de la cantonada
Om de hoek
Lluny
Ver
Al taulell
Bij het bureau
En la línia
In de rij
A baix
Beneden
Amunt
Boven
Al final del passadís
Eind van de gang