Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 16 Instruccions: Vine aquí

Vocabulari

Només un moment
Een momentje
Esperi aquí
Wacht hier
Segueix-me
Volg mij
Ella t'ajudarà
Zij zal je helpen
Entrada
Kom binnen
Seure
Ga zitten
Vine aquí
Kom hier
Muéstrenme
Kun je me dat laten zien