Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 8 Inici: Per exemple

Vocabulari

D'
Van
Per
Voor
Dels
Van de
Si
Als
Des
Sinds
Encara
Ondanks
El nostre
Onze
Entre
Tussen
Potser
Misschien
En
Aan
Per exemple
Bijvoorbeeld