Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 7 Inici: Jo sóc

Vocabulari

Jo sóc
Ik ben
És
Is
I
En
Perquè
Omdat
Sinó
Maar
O
Of
En
In
Sense
Zonder
En
Bij