Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 5 Inici: Pronoms

Vocabulari

Jo
Ik
Vostè
Jij
Vostè
U
Ell
Hij
Ella
Zij
Nosaltres
Wij
Vostè
Jullie
Ells
Zij
La meva
Mijn
La seva
Jouw
La seva
Zijn
Ella
Haar
Aquesta
Dit
Que
Dat
Aquests
Deze
Aquells
Die