Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 4 Inici: Per favor i gràcies

Vocabulari

Complaure
Alsjeblieft
Gràcies
Dank je wel
De res
Graag gedaan
Déu et beneeixi (després d'un esternut)
Gezondheid
Per molts anys
Prettige verjaardag
Felicitats
Gefeliciteerd
Bona sort
Veel geluk
Quin és el seu nom?
Wat is jouw naam?
El meu nom és Maria
Mijn naam is Maria
Perdó, no he sentit el seu nom
Pardon, ik heb je naam niet gehoord
Encantat de conèixer
Aangenaam kennis te maken
D'on ets?
Waar kom je vandaan?
Jo sóc de Nova York
Ik kom uit New York