Lliçó de vocabulari Targetes de memorització Joc de cercar parelles Joc del tres en ratlla Joc de concentració Joc d'audició

Neerlandès :: lliçó 2 Inici: Parlo una mica

Vocabulari

Parles Anglès?
Spreekt u Engels?
Sí, una mica
Ja, een klein beetje
Ja
No
Nee
Molt de gust
Aangenaam kennis met u te maken
M'alegro de veure't
Fijn om je te zien
Sr
Mijnheer
Sra
Mevrouw
Sra
Mejuffrouw